Zamestnanci európskych inštitúcií neplatia dane

MÝTUS: Zamestnanci európskych inštitúcií neplatia dane

Toto tvrdenie je mýtus. Z príjmov každého zamestnanca EÚ sa zrážajú dane, ktoré sú príjmom rozpočtu EÚ. Zamestnanci EÚ si tiež platia odvody na zdravotné poistenie a dôchodkové zabezpečenie. V krajine pobytu tiež pracovníci EÚ platia ostatné druhy daní, ako je napríklad DPH, majetkové dane, dane za registráciu a užívanie motorových vozidiel, miestne dane a podobne.

Okrem jednotlivých fixných zložiek platu (jeho výška je stanovená v závislosti od krajiny pobytu, rodinného stavu, počtu nezaopatrených detí, počtu odpracovaných rokov v danej platovej triede a pod), sa neuplatňujú žiadne vecné, či nepeňažné výhody. Nevyplácajú sa ani bonusy, či príplatky za prácu nadčas, či nadpriemerné výkony.