Únia zakáže zabíjačky a domácu výrobu mäsových produktov

MÝTUS: Únia zakáže zabíjačky a domácu výrobu mäsových produktov

Európska únia povoľuje členským štátom domácu zabíjačku prasiat, sliepok, králikov, oviec a kôz za účelom domácej spotreby. Ak je však tento účel komerčný, čiže za účelom ďalšieho predaja, mäso z týchto zvierat musí byť pripravené tak, aby podmienky vyhovovali predpisom únie v oblasti hygieny a humánneho zabitia zvierat.