Rozmery kondómov sa budú harmonizovať

MÝTUS: Rozmery kondómov sa budú harmonizovať

Európska únia sa nijako nepodieľa na harmonizácii kondómov. Je pravda, že táto oblasť môže spadať do popisu práce Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN). Ten je však dobrovoľným orgánom zloženým z národných agentúr a spotrebiteľských organizácií z 19 európskych krajín.  Tento výbor nemá nič spoločné s EÚ.