Koniec štandardných strún na hudobných nástrojoch

MÝTUS: Koniec štandardných strún na hudobných nástrojoch

Toto tvrdenie je mýtus. Európska únia neplánuje zakázať štandardné struny na husliach, violončelách a iných hudobných nástrojoch. Je pravda, že struny sa tradične vyrábajú z vnútorností kráv a teoreticky pri nich môže hroziť riziko prenosu choroby šialených kráv (BSE). V rámci krajín EÚ žiadne obmedzenia neexistujú, obmedzuje sa len dovoz hovädzích vnútorností z tých mimoeurópskych krajín, ktoré nezaviedli dostatočné opatrenia proti šíreniu tejto smrteľnej choroby. Tieto obmedzenia sa i tak netýkajú vnútorností, ktoré sú určené na iné ako potravinové účely.