Inštitúcie Európskej únie nepočúvajú názor verejnosti

MÝTUS: Inštitúcie Európskej únie nepočúvajú názor verejnosti

Toto tvrdenie je mýtus. Európska únia nemôže prijímať rozhodnutia sama od seba. Európska komisia predkladá všetky významné návrhy na širokú verejnú konzultáciu. Predložené pripomienky občanov, organizácií i členských štátov sú potom zohľadnené v legislatívnom návrhu.  Každé kľúčové rozhodnutie je prijímané príslušnými, demokraticky volenými orgánmi členských štátov a únie. Súhlasiť s takýmito rozhodnutiami musia aj priamo volení poslanci Európskeho parlamentu. K návrhom Európskej komisie sa vyjadrujú aj poslanci národných parlamentov. Európska únia sa teda stále riadi hlasom občanov.