EÚ zakazuje krivé banány
Kuriozity
3.4

MÝTUS: EÚ zakazuje krivé banány

Banány sú pre účely uľahčeniu medzinárodného obchodu rozdelené do tried podľa kvality a veľkosti. Európske pravidlá stanovujú minimálne požiadavky pre kvalitu banánov dovážaných do EÚ. Tieto pravidlá napríklad stanovujú, že banány musia byť neporušené, zdravé, bez hniloby, bez chorôb a škodcov a pod. Nájdeme tu aj požiadavku, aby banány boli bez deformácií alebo abnormálneho zakrivenia jednotlivých plodov. O prijatie týchto spoločných pravidiel požiadali členské štáty i výrobcovia a dovozcovia, keďže dovtedy si každý štát kvalitatívne požiadavky upravoval samostatne, čo viedlo k zbytočným formalitám a prekážkam v obchode.