EÚ zakázala kaderníčkam nosiť prstene a opätky

MÝTUS: EÚ zakázala kaderníčkam nosiť prstene a opätky

Toto tvrdenie je mýtus. EÚ neprijala v tomto smere žiadnu legislatívu. Je však pravda, že zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov uzavreli medzi sebou sociálnu dohodu, ktorá podrobne upravila pracovné podmienky v tejto oblasti. EÚ nie je účastníkom ani sprostredkovateľom tejto dohody. Cieľom dohody je podľa našich informácií snaha predísť chorobám z povolania. Podľa vedeckých výskumov sú práve kaderníci vystavení veľkým rizikám chorôb, akými sú najmä kožné choroby a poruchy svalovo-pohybového aparátu. Snahou zamestnávateľov je zefektívnenie podnikania a nákladov, keďže mnohí z nich čelia vysokým nákladom plynúcim z dlhodobej práceneschopnosti