Brusel zakázal deťom balóny.

MÝTUS: Brusel zakázal deťom balóny

Brusel nezakázal balóny – ale existujú pravidlá , ktoré môžu zachrániť životy detí.

Niektoré médiá tvrdia, že Brusel stanovil pravidlá, ktorými zakazuje deťom vypúšťať balóny do vzduchu alebo používanie párty píšťaliek. Je to však úplne nepravdivé.

Právne predpisy EÚ týkajúce sa bezpečnosti hračiek sú zamerané na ochranu malých detí pred poškodením zdravia, či dokonca usmrtením. Každý vie, že deti často vkladajú balóniky a ďalšie malé hračky vkladajú do úst a môže to spôsobiť smrť, či v lepšom prípade zranenie.

Pravidlá EÚ, ktoré sú datované od roku 1988 stanovujú, že balóny vyrobené z latexu musia obsahovať varovanie pre rodičov, že deti do ôsmich rokov by mali byť pod dohľadom rodičov. Ďalej uvádza , že všetky hračky pre deti do 3 rokov by mali byť dostatočné veľké, aby sa zabránilo ich prehltnutiu.

Z vedeckých výskumov zameraných na bezpečnosť spotrebného tovaru vyplýva, že zo všetkých detských výrobkov, balóny sú najčastejšie príčinou smrti udusením. Európske pravidlá pomáhajú toto riziko eliminovať.