Predávať sa smú len rovné uhorky.

Predávať sa smú len rovné uhorky

Európska únia už od roku 2009 nereguluje zakrivenie uhoriek.