Predávať sa smú len rovné uhorky.

MÝTUS: Predávať sa smú len rovné uhorky

Uhorky v žiadnom prípade nemusia byť rovné.