cas4

MÝTUS: EÚ nám chce diktovať už aj čas na hodinkách

Začínate vidieť žlté hviezdičky už aj na svojich hodinkách? Alebo vám v poslednej dobe akoby tikali v rytme európskej hymny? Mnohí si totiž myslia, že EÚ už nevie čo od dobroty a zmyslela si teda  skoncovať v Európe so striedaním letného a zimného času. A čo úbohí európski občania, milovníci sezónnych časových zmien?! Nuž, pravdou je, že to boli práve európski občania a nie Európska komisia, ktorí si vyžiadali takúto zmenu.

Čo je toho dôkazom? Európsky parlament ale aj niektoré členské krajiny apelovali na Európsku komisiu, aby sa téme striedanie času venovala. Komisia teda usporiadala celoeurópsku verejnú konzultáciu, v ktorej sa obyvatelia “starého kontinentu” – Európy následne väčšinovo vyjadrili, že chcú dať neustálemu posúvaniu času zbohom.

Konzultácia o striedaní letného a zimného času trvala takmer celé leto 2018. Zapojilo sa rekordných 4,6 milióna občanov a zainteresovaných strán zo všetkých  28 členských štátov EÚ. Až 84 % respondentov vo svojich odpovediach žiadalo zrušiť pravidelné polročné striedanie času, zo Slovákov bolo za zrušenie až 80%. Európania medzi dôvodmi na ukončenie hodinovej preskakovačky najčastejšie uvádzali jej zlý vplyv na ich zdravie, zvýšenie nehodovosti na cestách i to, že to vlastne už ani dostatočne nespĺňa svoj pôvodný cieľ, a to šetrenie energií.

Európska komisia hlas ľudu vypočula a vypracovala legislatívny návrh, v ktorom prichádza s tým, že striedanie času dvakrát do roka by sa malo zrušiť. Tento návrh a všetky jeho detaily poputujú na  schválenie, ale aj doplnenie, Európskemu parlamentu a Rade, teda členským štátom.

Tento návrh dáva členským štátom možnosť  samostatne sa rozhodnúť, či si chcú natrvalo ponechať letný alebo zimný čas. To znamená, že časy sa budú v jednotlivých štátoch EÚ líšiť. Európska komisia preto vyzýva, aby štáty pri rozhodovaní o tom, ktorý čas je pre nich najlepší prihliadali aj na rozhodovanie u svojich susedov. Je totiž veľmi dôležité, aby tieto časové zmeny neohrozili riadne fungovanie európskeho vnútorného trhu.

Ak bude nový návrh Komisie prijatý, sezónne striedanie času bude ukončené už na budúci rok.  Posledné povinné posunutie hodinových ručičiek na letný čas by tak prebehlo v poslednú marcovú nedeľu 2019. Členské štáty, ktoré by sa rozhodli pre zimný čas by naposledy prestavili svoje hodinky v nedeľu 27. októbra 2019. Po týchto dátumoch by už sezónna zmena času pre Európanov prestala byť realitou. Avšak tento harmonogram sa môže zmeniť podľa toho ako sa na konečnom znení návrhu dohodnú členské štáty a Európsky parlament.

Rovnako je dôležité pripomenúť, že fenomén sezónneho striedania času nezaviedla EÚ. Je to záležitosť, ktorá má korene v 70. rokoch minulého storočia.

Striedanie letného a zimného času si zaviedli jednotlivé členské štáty, rozhodovanie o časových štandardoch je totiž ich kompetenciou. Európske pravidlá neharmonizujú, ani nikdy neharmonizovali, samotný časový štandard. Jednoducho povedané, čas sa posúval všade v inom termíne, čo malo negatívny dopad, okrem iného, aj na fungovanie vnútorného trhu.

Aby sa teda predišlo chaosu a komplikáciám v doprave, či informačných a komunikačných systémoch, zaviedla Európska únia spoločný dátum pre začiatok a koniec letného a zimného času. To je jediná vec, kde platili nejaké spoločné pravidlá pre celú EÚ v oblasti striedania času.